Her lidt tips til håndtering af fjernevarmen

I udgangspunktet har du brug for at ændre på fjernevarmen-anlægget to gange  om året. Om efteråret/vinter når du vil tænde for varmen og om sommeren når du vil slukke for varmen. 

Sommer (du vil slukke for varmen)
Det er nu blevet forår/sommer og det er ikke længere nødvendigt at have varme på. Du skal gøre følgende, når du skal slukke for varmen:
1) Sluk på stikkontakten. (lyset ved Power går nu ud)
2) Drej den røde hane der sidder på røret, så den står på tværs (evt. billede kan indsættes her)
Obs: Husk et par gange over sommeren at dreje på den sorte termostat bagerst, så den ikke låser fast. Det samme gælder alle radiatorerne i huset.

Vinter (du vil tænde for varmen)
Det er nu blevet koldt og du vil derfor tænde for varmen. Du skal gøre følgende:
1) Tænd på stikkontakten. Nu vil en prik ved Power lyse. (det er fint det kun er en prik der lyser).
2) Drej den røde hane vandret, så den nu går langs røret og vandet kan løbe igennem.

Vandmåleren
Vandmåleren skal stå ml. 1-2 (den sorte måler). Det er en god ide at tjekke den en gang om måneden.

Hvis den er for lav:
Hvis vandmåleren er for lav, så kan du fylde vand på. Det gøres ved:
1) åben for split nederst (Ved vandhanen hvor slangen løber ud)
2) Tænd langsomt for vandet indtil den igen er oppe på ml. 1 og 2.
Hvis den er for høj
Hvis vandmåleren er for høj skal du gøre følgende:
1) Sort termostat tættes på væggen lige ved hylden. Drej langsomt til måleren er nede på under 2.

Se billede nedenfor:
fjernvarme-billede-1_1jpg
fjernvarme-billede-2jpg


Hvis du er i tvivl om dette, eller har spørgsmål til fjernvarmen, så tag kontakt til Eilif.