Vi har et administrationsselskab til at styre foreningens økonomi, herunder styring af alt papirarbejde og økonomi ved køb og salg, opkrævning af husleje og lignende.

Vores administrationsselskab er:

Naver Administration
Røgerupvej 4
4050 Skibby
Tlf. 36 44 11 74
Mail: info@naveradmin.dk
web: www.naveradmin.dk

Link til alle officielle dokumenter for Skovlyst, Herregårdsparken 2