Vi har et administrationsselskab til at styre foreningens økonomi, herunder styring af alt papirarbejde og økonomi ved køb og salg, opkrævning af husleje og lignende.

Vores administrationsselskab er:
DEAS
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
Telefon: 70 30 20 20