Boligafgifter og priser for andelene er vedtaget og gældende frem til næste generalforsamling i oktober:

 Boligstørrelse Mdl. boligafgift Andelsværdi
 2 rum, 1. sal  2.567 kr. 1.215.517 kr.
 2 rum, stue  2.628 kr. 1.250.732 kr.
 3 rum  3.377 kr.
 1.638.293 kr.
 4 rum  4.020 kr. 1.973.000 kr.Boligafgiften dækker foreningens omkostninger til låneydelser, ejendomsskat, vedligeholdelse, renovation, forsikring og administration mv.

Forbrug afregnes individuelt af andelshaverne efter eget forbrug (varme, el, vand, telefon, bredbånd, kabel-tv etc.).