Kreaklub
Den nye kreaklub er godt i gang. Vi mødes hver måned kl. 14 i Fælleshuset Herregårdsparken I.
Alle beboere i vore 3 boligforeninger er velkomne til at deltage.

Ved sidste møde var vi 10, men der er plads til flere. Kom og hils på – der er kaffe på kanden.

Næste møder
Næste møder: 20. februar, 14. marts, 18. april og 16 maj 2018.
Fra april holdes møderne i Fælleshuset Herregårdsparken II (pga udskiftning af vinduer).

Mange hilsner fra
Kreaklubben
Grete nr.16, Jytte nr.1, Kirsten nr.53A.