Som beboer i Skovlyst har du mulighed for at leje fælleshuset. Du skal selv være vært eller gæst ved arrangementet. Vi lejer ikke ud til andre.


Sådan kan du reservere fælleshuset
Der hænger en kalender ved indgangen til fælleshuset. Der kan man se, hvilke datoer fælleshuset er ledigt.
Beboere i HP II kan reservere fælleshuset  ved at lægge en seddel i postkassen hos Lotte i nr. 87 eller ved at sende en mail til: lla@privat.tele.dk med følgende oplysninger:
tidspunkt for leje
  • navn
  • husnummer
  • telefonnummer
  • mailadresse
Prisen for 1 døgn er 300 kr., prisen for 1 værelse er 75 kr., der lægges i Lottes postkasse, når lejemålet er bekræftet. Lotte lægger nøgle i lejerens postkasse sammen med lejebetingelser.

Normal procedure

Pris og kontakt
Leje koster 300 kroner pr. dag (fra 9 morgen til 9 morgen den efterfølgende dag).

De to værelser i fælleshuset kan lejes særskilt til 75 kroner pr. værelse pr. dag. Ved leje af kun værelser må køkkenet ikke benyttes, og man kan risikere, at resten af huset bliver lejet ud til anden side, så hvis du vil undgå dette, så må du leje hele huset.

Lej fælleshuset
Ønsker du at leje fælleshuset, så tag kontakt til en af følgende:
  • Lotte i nr. 87
  • Ole i nr. 75A

Du skal udfylde en reservationsseddel, som du lægger i Lottes postkasse. Du får efterfølgende en bekræftelse, hvis huset er ledigt til dig. Eller et afslag, hvis nogen er kommet før dig.

Lejen af huset opkræves sammen med huslejen på et vilkårligt tidspunkt. Du bliver ikke opkrævet depositum, men udgifter til evt. skade på inventar, mangelfuld rengøring eller ituslået glas eller porcelæn mv. vil blive opkrævet sammen med lejen.

Rengøring og servicetjek
Huset skal nemlig rengøres efter brug. I køkkenet er der en rengøringsvejledning med de krav, der stilles til rengøringen.

Du får udleveret en liste, når du lejer fælleshuset. På denne liste skal du gøre rede for evt. ituslået porcelæn, mangler og lignende. Det er nemt selv at tjekke, om der mangler service før og efter en fest, idet den indvendige side af køkkenlåger og skuffer har hvert sit nummer, der stemmer overens med listen over, hvad der skal være i skabe og skuffer.

Efter hver udlening kommer er en fra fælleshusgruppen og tjekker huset.
I glasskabet ved fælleshuset hænger der en seddel, hvor man kan se, hvem der er ansvarlig for hustjekning i de enkelte måneder.

Nøgler
Du får udleveret nøgler til fælleshuset, når du har lejet det. Med disse nøgler er det muligt at låse den øverste lås i hoveddøren, når du har lejet hele fælleshuset, således at fælleshuset er låst for alle andre end bestyrelsen, også selv om de har egen nøgle til fælleshuset. Den øverste lås må ikke bruges, hvis værelserne er udlejet særskilt.

Det er muligt at få udleveret en nøgle til fælleshuset (mod et depositum), hvis du ønsker at spille bordtennis en gang imellem. Se under menupunktet "Bordtennis".